[ nakladatelský blog ]

Nakladatel jakožto anti-entropik 9|9|2018

Entropie světa roste. Na trůnech sedí příšery, teroristé rozsévají zkázu a nacionalisté nenávist. Gramotnost všeho druhu upadá, lidé těkají od jedné povrchnosti k druhé a za nitky světa tahají všemocné sociální sítě. Změnu klimatu, která možná přináší záplavy, sucha, hladomory a stěhování národů, prý už nelze zastavit. Jaký smysl má ještě vydávání knih?

 

Je docela možné, že velký.

 

Entropie je směřování k neuspořádanosti, zmaru a chaosu. Jejím opakem je logicky směřování ke stále větší uspořádanosti, harmonii, smyslu a řádu. Knihy mohou být jak nositelkami entropie, tak i jejího opaku. Knihy jsou nástroje pro tvarování mysli, jsou to ladičky stavů vědomí. Znáte ten pocit, kdy vám kniha dodala energii a přiblížila vás skutečnosti?